نمونه قرارداد نرم افزاری طراحی و راه اندازی سامانه/ تهیه نرم افزار

دسته بندی: مدیریت» مدیریت قراردادها

فرمت فایل دانلودی: zip

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 15

نمونه ای از یک قرارداد همکاری در حوزه طراحی، راه اندازی سامانه های نرم افزاری و تهیه نرم افزار می باشد. با کمک این نمونه قراردادهای همکاری در این حوزه با شرکت ها مورد نظر منعقد نمود. این نمونه مثال خوبی برای ساماندهی پروژه های نرم افزاری از دیدگاه قرارداده همکاری می باشد. …

کلیک برای خرید: 5000 تومان

دانلود نمونه قرارداد نرم افزاری طراحی و راه اندازی سامانه/ تهیه نرم افزار،

در قالب word و در 15 صفحه، قابل ویرایش، شامل:

بخش اول:

شرایط عمومی قرارداد

بخش دوم:

شرایط خصوصی قرارداد

بخش سوم:

پیوست ها

پیوست1:

تعاریف و اصطلاحات

پیوست2:

سایر پیوست های موردنیاز

نمونه ای از یک قرارداد همکاری در حوزه طراحی، راه اندازی سامانه های نرم افزاری و تهیه نرم افزار می باشد. با کمک این نمونه قراردادهای همکار، می توانی در این حوزه با شرکت های مورد نظر، قرارداد منعقد نمود. این نمونه، مثال خوبی برای ساماندهی پروژه های نرم افزاری از دیدگاه قرارداد همکاری می باشد.

کلیک برای خرید: 5000 تومان

  • نمونه قرارداد نرم افزاری طراحی و راه اندازی سامانه
  • نمونه قرارداد تهیه نرم افزار
  • قرارداد تهیه نرم افزار
  • قرارداد طراحی نرم افزار
  • قرارداد راه اندازی سامانه
  • نمونه قرارداد
  • نمونه قرارداد همکاری
  • نمونه قرارداد راه اندازی سامانه
  • نمونه قرارداد تهیه نر